.Fitnessking > FITNESS DOPLNKY > Digitálna fitness váha s potla?ou
Digitálna fitness váha s potla?ou

Objednanie tovaru Digitálna fitness váha s potla?ou
ks   navrat na vyber tovarov

Digitálna fitness váha s potla?ou

 

OBJ. KÓD: X428-A
CENA: 17,99 € (542 SKK)

 

Moderná digitálna fitness váha na rýchle a presné stanovenie telesnej hmotnosti. Váha sa vyzna?uje jednoduchou obsluhou a ve?kým preh?adným displejom. Digitálna fitness váha je uvedená do prevádzky len našliapnutím a je vybavená automatickým vypínaním pre úsporu batérie.

Digitálna fitness váha a funkcie:

 • meranie telesnej hmotnosti
  Klasické meranie hmotnosti s vysokou presností. Aj ke? Vaša hmotnos? zostáva nemenná, môžete sledova? podiel svalovej hmoty, telesného tuku a vody v tele.
 • meranie obsahu tuku v tele
  Meranie telesného tuku je založené na bioimpedan?nej metóde. Pri meraní prechádza telom ve?mi slabý elektrický prúd, ktorý ani necítite. Štíhle svalstvo má nižší odpor ako telesný tuk. Po vyplnení ?alších potrebných údajov - vek, pohlavie, výška, vstavaný po?íta? vypo?íta percentuálny podiel tuku v tele. Táto metóda merania sa vyzna?uje vysokou presnos?ou.
 • meranie obsahu vody v tele
  Obsah vody v tele je stanovený výpo?tom z veku, pohlavia a skuto?nosti, že voda je obsiahnutá okolo 70% v svaloch a 50% v telesnom tuku. Vzh?adom na presné stanovenie množstva tuku je i stanovenie obsahu vody ve?mi presné.

Digitálna fitness váha - technické parametre:

 • meranie hmotnosti v rozmedzí 2 - 150 kg
 • meranie obsahu tuku v tele 4 - 45%
 • meranie obsahu vody v tele 37,8 - 66%
 • napájanie: batéria 9 V (sú?as? dodávky)
 • materiál: tvrdené sklo + nerez
 • indikácia stavu vybitia batérie
 • indikácia chybného merania
 • 8 pamätí na vloženie osobných údajov

Nezanedbávajte pravidelnú kontrolu hmotnosti a meranie tuku v tele, pretože digitálna fitness váha nepriamo zlepšuje Váš zdravotný stav a znižuje riziko niektorých ochorení. Nadmerné ukladanie tuku v ?udskom tele je obrazom stavu cievneho a kardiosystému, vysokého krvného tlaku, cukrovky ?i iných zdravotných problémov.

 

Súvisiaci tovar k produktu Digitálna fitness váha s potla?ou