KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


Prevádzkovateľ obchodu:


 • TV PRODUCTS, s.r.o.

  Bottova 38/7
  010 01  Žilina

  tel.: 041 / 507 88 41 (Pondelok - Piatok: 8,00 - 16,30)

  e-mail, web: obchod@fitnessking.sk, www.fitnessking.sk
  zodpovedná vedúca: Zuzana Mikundová

 • IČO: 36 400 858
  IčDPH: SK2020106396

  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 13101/L.
  Výpis z obchodného registra SR: www.orsr.sk/vypis.asp?ID=9178&SID=5&P=1

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk


Vývoj a údržba obchodu: